Markthoreca en Stichting Fistie-Fijn Boxtel

Veel evenementen spelen zich op de Markt af. Boxtel Vooruit heeft sinds jaren een zeer goede relatie
met de Markthoreca. Een voorbeeld is de gezamenlijke inspanning voor de Boxtelse Oranje Feesten. In 2022 is hiervoor de Stichting Fistie-Fijn Boxtel (her)opgericht, aangezien Boxtel Vooruit geen festival organisator is. Met de (her)oprichting van de stichting ontstaat een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en financiën, op basis van heldere afspraken. Bij deze stichting zijn inmiddels 11 horecaondernemers op, en in de nabijheid van, de Markt aangesloten. Bij activiteiten buiten de Boxtelse Oranje Feesten om, bijv. in het kader van het Bruisend Centrum, zijn doorgaans alle horecaondernemers van de partij.