Historie

Op 6 mei 1925 is door een aantal Boxtelse notabelen en middenstanders een vergadering bijeengeroepen in de Concertzaal van het toenmalige Riche (huidige winkel van de Feestspecialist XXL) met het doel een vereniging op te richten die zich ten doel zou stellen: De welvaart van Boxtel te bevorderen!!

De belangstelling voor deze vergadering was zeer groot. Staande de vergadering kon men zich opgeven als gewoon lid voor fl.1,00 of als lid-donateur voor fl.2,50. Honderdvijftig aanwezigen gaven zich meteen al op en kozen op dezelfde vergadering een voorlopig bestuur bestaande uit 9 leden. 

Naast de bestuursleden werden er 9 commissarissen aangesteld; hun voornaamste taak zou zijn het zorgen voor de ledenwerving en zij konden daarnaast ook ingeschakeld worden voor de viering van Koninginnedag.

Het doel van deze nieuwe vereniging werd als volgt omschreven:

  1. Komen tot een gepaste viering van de jaarlijkse Koninginnedag.
  2. De plaatselijke handel en industrie bevorderen. 
  3. Medewerken aan de verfraaiing van de gemeente.
  4. Waar nodig alle takken van sport ondersteunen, vooral het in punt 4 genoemde kan bevorderen.
  5. Het Vreemdelingen verkeer en vestiging van vreemden in de gemeente zoveel mogelijk bevorderen.

Op de eerstvolgende vergadering op 4 juni 1925 werden de statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld en de definitieve naam Boxtel Vooruit”. Op 12 oktober 1925 werden de statuten Koninklijk goedgekeurd.

Het bestuur in 1925 bestond uit:

Jan van den Boer (voorzitter), Pieter Tielen (secretaris), Jan van Susante (penningmeester), Dr. P. Hoek, Dr. Cees Hoek, Jos van Susante, Willem van Hoogerwou, W.de Visser en 
Jan van den Meerendonk.

Boxtel Vooruit doet mee met Scoor voor je Club!

Voeg eenvoudig onze Digitale Clubkaart toe, koop lokaal bij Scoor voor je Club Partners, spaar voor ons én voor jezelf.

Activeer onze clubkaart
Meer informatie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief